Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom og stormflo : stormflo fra sjø/hav og flom i utløp vassdrag - statistisk koblede eller uavhengige hendelser
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; forfatter: Pål Christie Ryalen
Forfatter:Ryalen, Pål Christie / red.: Orvedal, Kjartan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1134-4 / 1501-2832
Klassenummer:31:[556.16:551.466(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:83
Emneord:Flom / Havnivå / Statistisk sammenheng
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder
på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret havnivå. Videre tyder resultatene på at sammenhengen mellom flom og stormflo sannsynligvis er forskjellig fra vassdrag til vassdrag og at måleseriene flom og stormflo ikke er uavhengige hendelser
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_83.pdf