Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Registrering av flom- og skredsikringstiltak i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket : naturfareprosjektet : delprosjekt 7 skred- og flomsikring
Ansvar:redaktør: Heidi Bjordal ; forfattere: Heidi Bjordal ... [ et al.]
Forfatter:Bjordal, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[43] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1142-9 / 1501-2832
Klassenummer:351:[556.166+624.131.54.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:91
Emneord:Datainnsamling / Flom / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Marianne M. Odberg, Kristin Skei, Silje Skarsten, Lene L. Kristensen og Heidi Bjordal
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver hvordan NVE, Jernbaneverket og Statens
vegvesen i dag registrerer tiltak for flom- og skredsikring, og hvordan disse dataene forvaltes og kan utveksles mellom etatene. Rapporten kommer videre med anbefalinger til hvordan data bør registreres, forvaltes og utveksles i fremtiden, og inneholder et forslag til en ny SOSIstandard for registrering av sikringstiltak
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_91.pdf