Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Ålfotbreen 2010-2019
Ansvar:forfatter: Bjarne Kjøllmoen
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2186-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.324(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2022:6
Emneord:Analyser / Breendringer / Massebalanse
Geografiske emneord:Ålfotbreen
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Reanalysis of mass balance measurements at Ålfotbreen and
Hansebreen 2011-2019 including homogenization of both glaciological and geodetic observation series, uncertainty assessment and comparison of the glaciological and geodetic mass balance series
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_06.pdf