Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. : endringer vedrørende gjennomfakturering : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg ; forfattere: Runa Haave Andersson, Ivar Munch Clausen og Amanda Villaruel
Forfatter:Andersson, Runa Haave / Clausen, Ivar Munch / Kvalvåg, Heidi / Villaruel, Amanda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:73 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1501-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2016:48
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE oppsummerer og kommenterer høringsinnspill, og vedtar
endringer i avregningsforskriften i forbindelse med innføring av gjennomfakturering
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_48.pdf