Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfattere: Rolf Sandven ... [et al.]
Forfatter:Sandven, Rolf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:82 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0834-4 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2012:46
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlige etater / Sonderingsmetoder
Note:Forfattere: Rolf Sandven, Arne Vik, Sigbjørn Rønning, Erik Tørum, Stein Christensen og Anders Gylland
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Hovedmålsettingen med NIFS-prosjektet er og "Samordne retningslinjer og forbedre verktøy for geoteknisk prosjektering i kvikkleireområder". Innenfor denne rammeavtalen er det gjort avrop på en deloppgave med tittelen "Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder". Delprosjektet tar blant annet sikte på å utarbeide en veiledning for hvilke grunnundersøkelser som skal benyttes for kartlegging av kvikke og sensitive leirer (samlet: sprøbruddsmaterialer), og i hvilket omfang disse skal utføres. I tillegg skal prosjektet videreutvikle dagens tolkningsmetoder med sikte på å bedre påvisning av sprøbruddsmateriale
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_46.pdf