Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg ; forfattere: Emilie Nærum Everett og Runa Haave Andersson
Forfatter:Everett, Emilie Nærum / Andersson, Runa Haave / red.: Kvalvåg, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:50 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0948-8 / 1501-2832
Klassenummer:64:[339.1:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2013:80
Emneord:Husholdninger / Kraftmarkedet / Kraftomsetning
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført med et utvalg norske husholdninger. Målsetningen med spørreundersøkelsen var å få økt innsikt i norske husholdningers tilpasning i kraftmarkedet, herunder kunnskap og bevissthet omkring eget forbruk,
effektiviseringstiltak, samt andre energi- og kraftrelatertespørsmål
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_80.pdf