Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kontrollstasjon 2019 : Stoppregel i Sverige
Ansvar:redaktør: Ingrid Ueland ; forfattere: Ingrid Ueland ... [et al.]
Forfatter:Ueland, Ingrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1787-2 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2018:96
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftproduksjon / Kvotekurve / Offentlig forvaltning / Stoppmekanisme
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Ingrid Ueland, Frida Aulie, Anton J. Eliston og Martin A. Vik
Har ordliste
Innhold:Sammendrag: NVEs anbefaling er at det innføres en datostopp i Sverige i 31.12.2030.
Basert på en samlet vurdering av utviklingen i markedet, prinsippene for ordningen og sannsynlighet for måloppnåelse, har NVE vurdert konsekvenser for ulike markedsaktører for varianter av en stoppregel. NVE har vurdert volumstopp og datostopp. Volumstopp er å stoppe godkjenning når et gitt volum er oppfylt, mens datostopp er å stoppe godkjenning ved en gitt dato. Anbefalingen er sett i lys av de hensyn myndighetene skal ta, og for å ivareta elsertifikatmarkedets funksjon
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_96.pdf