Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannlinjeberegning for Altaelv (212.Z)
Ansvar:Bjarne Krokli
Forfatter:Krokli, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1994
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill.
Klassenummer:556.535
Serie:NVE Rapport ; 1994:16
Emneord:Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Altaelv
Note:Oppdragsgiver: Statkraft Engineering
Innhold:Sammendrag: Det er utført vannlinjeberegning over en strekning på ca 4 km i Altaelva. Beregningen er gjort ved hjelp av en hydrodynamisk modell. Inngangsdata til modellen er blandt annet tverrprofil av elva hvor terrengnivået er beregnet fra flyfoto. Resultatet fra beregningen skal brukes til å fremstille kart som viser vanndekket areal ved ulike vannføringer. De viktigste resultatene fra beregningen er gitt i tabellform på side 9 og 10
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1994/rapport1994_16.pdf