Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: endringer i inntektsregulering : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Roar Amundsveen ... [et al.]
Forfatter:Amundsveen, Roar / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:33 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1163-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2015:111
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir Røsand, Torunn Høstad Sliwinski og Kjell Rune Verlo
Innhold:Sammendrag: NVE-høringsdokument 4/2015 "Forslag til endringer i inntektsregulering" ble sendt på høring 5. juni 2015. Endringene vil bidra til å redusere årlige variasjoner i inntektsrammer og tariffer. Endringene vil også legge til rette for gjennomføring av samfunnsmessig rasjonelle fusjoner. Høringsfristen var 4. september 2015. Det har kommet 13 høringsuttalelser. For å synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet
oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_111.pdf