Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:redaktør: Einar Lyche ; forfattere: Stein‐Are Strand ... [et al.]
Forfatter:Strand, Stein-Are
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[89] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1205-1 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.5.001
Serie:NVE Rapport ; 2016:15
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlig forvaltning / Stabilitetsundersøkelser
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Stein‐Are Strand, Frode Oset, Hanne Bratlie Ottesen og Margareta
Viklund
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan «Sikkerhetsfilosofi for
vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger» kan framstilles i en framtidig utgave av Kvikkleireveilederen. Anbefalingen er en mest mulig kortfattet beskrivelse av vurderinger med krav til sikkerhet og forutsetninger for disse
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_15.pdf