Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Status høsten 2014 - resultater og veien videre : naturfareprosjektet
Ansvar:utarbeidet av: NIFS prosjektledelse inkl. delprosjektledere ; redaktører: Bjørn K. Dolva og Marie Haakensen
Forfatter:red.: Dolva, Bjørn Kristoffer / red.: Haakensen, Marie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:54 s. - ill. (noenkol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:351.78:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:70
Emneord:Beredskap / Kommunikasjon / Krisehåndtering / Naturkatastrofer / Offentlige etater / Samfunnssikkerhet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Feil ISBN 978-82-410-1020-0 oppgitt i publikasjonen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Aktivitetene i de ulike delprosjektene oppsummeres kort og det gis oversikt over leverte resultater i form av NIFS-rapporter så langt. Prosjektledelsen peker på veien videre inn i avslutningsåret for prosjektet med fokus på å avslutte aktiviteter og implementere resultater. Gode erfaringer og samarbeidsrelasjoner mellom alle bidragsytere gir godt grunnlag for videreføring av arbeidet som en integrert del av etatenes arbeid med naturfare, infrastruktur, flom og skred
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_70.pdf