Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannet vårt : hydrologi i Norge 2011
Ansvar:redaksjon: Bjørn Svenungsen (ansvarlig redaktør), Heidi H. Pikkarainen & Hanne N. Solum (redaktører), Margrethe Elster ... [et al.]
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat / red.: Pikkarainen, Heidi Helena / Svenungsen, Bjørn / Elster, Margrethe / red.: Solum, Hanne Nordang
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:NVE Vannet vårt 2
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:34 s. - kol. ill.
Klassenummer:556+[551.57+551.32"2011"(481)(05)
Serie:NVE Rapport ; 2012:13
Emneord:Geologi / Glasiologi / Hydrologi / Meteorologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Bidragsytere: Bjørn Svenungsen (ansvarlig redaktør), Heidi H. Pikkarainen & Hanne
N. Solum (redaktører), Margrethe Elster, Bjørn Lytskjold, Frode Randen, Lars A.
Roald, Knut Ola Aamodt, Jim Bogen, Hallgeir Elvehøy, Tharan Fergus, Jonatan B.
Haga, Lars Egil Haugen, Morten Johnsrud, Bjarne Kjøllmoen, Ingeborg Kleivane,
Ånund Kvambekk, Kjetil Melvold og Birgit Rustad
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_13.pdf