Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet - et forklaringsproblem? : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Trøndelag Forskning og Utvikling AS ; forfattere: Linn Renée Naper, Anne Sigrid Haugset, Morten Stene
Forfatter:Naper, Linn Renée / Haugset, Anne Sigrid / Stene, Morten
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[51] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1539-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:86
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Trøndelag Forskning og Utvikling har på oppdrag fra NVE undersøkt
hvordan en del vanlige strømkunder oppfatter og forholder seg til ulike modeller for effektbasert nettleie. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av fem fokusgrupper med inntil syv deltagere i hver gruppe. Rapporten gir et nyttig innblikk i hvordan strømkunder tenker om kapasitetsbasert nettleie
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_86.pdf