Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kontrollstasjon 2017 del 2 : utvidelse av elsertifikatordningen
Ansvar:prosjektansvarlig: Mari Hegg Gundersen ; prosjektleder: Leif Inge Husabø ; forfattere: Ane Næsset Ramtvedt, Anton Jayanand Eliston, Leif I. Husabø ; bidragsytere: Birgit Longva, Christina Stene Beisland, Gudmund Bartnes
Forfatter:Husabø, Leif Inge / Eliston, Anton Jayanand / Gundersen, Mari Hegg / Bartnes, Gudmund / Beisland, Christina Stene / Longva, Birgit / Ramtvedt, Ane Næsset
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:17 s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1533-5 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2016:80
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftproduksjon / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Elsertifikatordningen, slik det er innrettet i dag, fungerer i henhold til målsetningene. Siden 2012 har ordningen bidratt til utbygging av omkring 16,4 TWh fornybar kraft til en relativ lav kostnad, og byggingen fortsetter for fullt mot 2020. Forandringer av systemet, utover det som er teknisk nødvendig ved en utvidelse,
bør derfor motiveres godt
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_80.pdf