Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Programplan 2012-2015 for etatsprogrammet "Naturfare – infrastruktur, flom og skred (NIFS) : naturfareprosjektet
Ansvar:redaktør: Bjørn Kristoffer Dolva og Marie Haakensen ; forfattere: Ragnhild Wahl ... [et al.]
Forfatter:Wahl, Ragnhild / red.: Dolva, Bjørn Kristoffer / red.: Haakensen, Marie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0828-3 / 1501-2832
Klassenummer:351:502.58(481) / 502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:40
Emneord:Flom / Naturkatastrofer / Naturskader / Offentlige etater / Skred
Note:Forfattere: Ragnhild Wahl, Brigt Samdal, Roald Aabøe, Solveig Kosberg og Aart Verhage
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver det tverretatlige forskningsprosjektet: Naturfare, infrastruktur, flom og Skred (NIFS). Prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Prosjektperioden er definert som 2012 – 2015. Planlagt budsjetter på 42 millioner i perioden. Stort fokus på intern kompetanse og faglig utvikling bidrar i tillegg med anslagsvis 30 årsverk fra etatene i samme periode. Prosjektet er allerede i
leveransefasen, 7 delprosjekter er etablert, og opp i mot 100 medarbeidere i de tre etatene er involvert i større eller mindre grad
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_40.pdf