Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flommen i Notodden 24. juli 2011 : naturfareprosjektet : delprosjekt 5.3 hendelser og kostnader
Ansvar:redaktør: Agathe Alsaker Hopland ; forfattere: Hopland, A.A ... [et al.]
Forfatter:Hopland, Agathe Alsaker
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1182-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.5)
Serie:NVE Rapport ; 2015:130
Emneord:Flommer / Samfunnsøkonomi / Skader
Geografiske emneord:Notodden kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Hopland, A.A ; Almenningen, O.E. ; Myrabø, S. ; Olsen, M.H. ; Traae, E. og Viréhn, P.L.E.
Publisert i 2016
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin
helhet når man skal finne årsaken til flomskader. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie, og for å redusere skadeomfanget under flomhendelser. Samfunnsøkonomiske analyser har vist at det er stor lønnsomhet i forebyggende tiltak, og for å gjennomføre gode og fungerende tiltak er det viktig med riktig fagkunnskap
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_130.pdf