Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2013
Ansvar:forfatter: Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:51, [3] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0882-5 / 1501-2832
Klassenummer:31:[338.5:621.316.1"2013"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:14
Emneord:Kraftdistribusjon / Nettleie / Omsetningskonsesjoner / Priser / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:ISSN i dokumentet (1501 - 2840) er feil
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet omhandler statistikk over nettleie som er innhentet
elektronisk fra omsetningskonsesjonærer som eier nett pr. 01.01.2013 samt en sammenligning av priser fra 2008 – 2013
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_14.pdf