Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Breheim- og Storbreheim-verkene : en vurdering av mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold i berørte vestlige vassdrag og i Indre Nordfjord
Ansvar:utarbeidet ved Iskontoret av Randi Pytte Asvall
Forfatter:Asvall, Randi Pytte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1973
Omfang:45 s. - ill., diagr., kart
Serie:NVE Rapport ; 1973:5
Emneord:Isforhold / Vanntemperatur / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Breheimen / Indre Nordfjord / Norge / Stor-Breheimen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1973/rapport1973_05.pdf