Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Disaggregation of large scale climatological information
Ansvar:Ole Einar Tveito ; Hege Hisdal
Forfatter:Tveito, Ole Einar / Hisdal, Hege
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:19 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:551.583
Serie:NVE Rapport ; 1995:9
Emneord:Klimaendringer / Klimavariasjoner / Lufttrykk / Nedbør
Geografiske emneord:Norge
Note:Oppdragsrapport. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Innhold:Sammendrag: I denne undersøkelsen er sammenhengen mellom storskala sirkulasjonsmønstre, representert ved lufttrykkserier, og lokale nedbørforhold studert. Empirisk ortogonale funksjoner (EOF) er benyttet for å se på variasjonene i tid og rom separat. Analysen viser at første amplitudefunksjon for trykk kan relateres til høytrykksituasjoner. Andre amplitudefunksjon inneholder informasjon om lavtrykksituasjoner. For nedbør er det omvendt. Dette resulterer i at det er høy negativ korrelasjon mellom første amplitudefunksjon for trykk og andre for nedbør i måneder hvor været er dominert av høytrykk, og mellom første nedbørfunksjon og andre trykkfunksjon i de resterende månedene. Det er ingen klare likheter i den romlige variasjonen mellom vektkoeffisientene til trykk og nedbør. Dette er heller ikke å forvente, siden nedbøren påvirkes kraftig av lokale forhold. Undersøkelse av vektkoeffisientene, viser at en regional gruppering basert på første og andre vektkoeffisient gir stabile sammenfallende regioner både for trykk
og nedbør. Analysen viser at dt eksisterer faste relasjoner mellom trykk og nedbør. Slike relasjoner er viktige for tolkninger for klimascenarier basert på globale sirkulasjonsmodeller. Studiet er en begynnelse i arbeidet med å nedscalere GCM resultater til lokale forhold.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_09.pdf