Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Likestilling mellom bruk av absolutt material faktor og av prosentvis forbedring : bruk av spenningsendring for å definere lokalskred og områdeskred : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfattere: Stein Olav Christensen, Anders Samstad Gylland
Forfatter:Christensen, Stein Olav / Gylland, Anders Samstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:44 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1011-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:59
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Materialegenskaper / Naturskader / Skredfare / Spenningsendringer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver muligheter og begrensninger for bruk av spenningsendringer som kriterium for å skille mellom lokalskred og områdeskred. Analysene er utført ved å regne udrenert i et lokalt nærfelt under en veifylling i en skråning, og drenert utenfor. Aspekter ved denne beregningsfilosofien er belyst både med tanke på materialfaktorer og utbredelse av nærfeltet basert på spenningsendringer. En beregningsmetodikk, med lokal udrenert sone og global drenert sone, vil som oftest gi høyere materialfaktor sammenlignet med en tradisjonell ren udrenert beregning. Resultatene fra denne studien viser at det må gjøres mer arbeid før man kan gå videre i retning av generelle retningslinjer. Det anbefales fullskala instrumentering av ett eller flere representative utbyggingsprosjekt for å få en dypere innsikt i problemstillingen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_59.pdf