Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Preliminary regionalization and susceptibility analysis for landslide early warning purposes in Norway
Ansvar:authors: Graziella Devoli, Mads-Peter Dahl
Forfatter:Devoli, Graziella / Dahl, Mads-Peter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:45 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0985-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:614.872(481) / 624.131.54.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:37
Emneord:Beredskapsplanlegging / Regioninndeling / Skredfare / Varslingsrutiner
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: In the development of national landslide early warning system it can be useful to divide the country into homogenous regions/zones with similar topography, geomorphology, precipitation pattern and susceptibility to debris flows and debris slides. In this study an expert knowledge based-approach was
used and a multi-resolution qualitative analysis was done at national scale and four proposals of regionalization for early warning purposes are presented
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_37.pdf