Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk for luftledninger, kabler, to- og treviklingstransformatorer, generatorer og kondensatorbatterier i det norske hoved- og hovedfordelingsnettet
Ansvar:Alem Tewelde
Forfatter:Tewelde, Alem
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:18 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:311.312:621.315
Serie:NVE Rapport ; 1995:29
Emneord:Elforsyn / Hovedfordelingsnett / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:I denne rapporten presenteres statistiske data for overførings- og produksjonsanlegg i det norske hoved- og hovedfordelingsnettet. I tabell- og diagramform angir statistikken antall enheter og kapasitet fordelt etter spenningsnivå og fylke, samt landsdekkende oversikter. Intensjonen er å gi et bilde av det norske produksjons- og overføringssystemet med hensyn til utbyggingstetthet, kapasitet og spenningsnivå for anlegg i de forskjellige fylker og for hele landet [...]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_29.pdf