Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2004 : statistikk over avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge
Ansvar:redaktør: Amir Messiha ; forfatter: Amir Messiha og Frode Trengereid
Forfatter:Messiha, Amir / Trengereid, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:50 s. - kol. diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0546-6 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.316.004.64"2004"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2005:9
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Avbruddstall for år 2004 viser at det har vært en nedgang av ikke
levert energi (ILE) i 2004 sammenlignet med tidligere år. Totalt utgjorde ILE 15,99
GWh. 11,62 GWh var forårsaket av ikke varslede hendelser og 4,37 GWh skyldes
varslede hendelser. De fleste avbrudd skyldes hendelser i distribusjonsnett. For
2004 har vi følgende nøkkeltall for hele nettet (i gjennomsnitt per
rapporteringspunkt): 2,89 avbrudd, 3,63 timers avbruddsvarighet og ikke levert
energi utgjorde 0,15 ‰ av levert energi. Til sammenligning var tallene i snitt for
1996-2003 3,25 avbrudd, 5,19 timer avbruddsvarighet og ikke levert energi
utgjorde 0,27 ‰ av levert energi.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_09.pdf