Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 1. kvartal 2009
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar ; forfattere: Javier Ernesto Auris Chávez ... [et al.]
Forfatter:Chávez, Javier Ernesto Auris / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:66 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0687-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2009:6
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Javier Ernesto Auris Chávez, Hege Bøhler, Erik Holmqvist, Per Tore
Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Kjerstin Dahl Viggen
og Mats Øivind Willumsen
Innhold:Sammendrag: Den norske kraftproduksjonen var 38,1 TWh i første kvartal. Det er
mer enn 5 prosent lavere enn året før. Nedbøren og tilsiget har vært som normalt,
men det har vært noe lavere tilsig enn i første kvartal i fjor. Magasinfyllingen ved
utgangen av første kvartal var 7,3 prosent lavere enn median magasinfylling.
Forbruket av elektrisk kraft er fortsatt fallende. Det norske kraftforbruket var 37,2
TWh og falt med 1,2 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Fallet i
verdensøkonomien forklarer nok hoveddelen av nedgangen. Kraftprisene ble
gjennomgående lavere i første kvartal enn i fjerde kvartal. Kraftig reduserte
brenselpriser, høy vannkraftproduksjon og lavere etterspørsel bidro til at
spotprisene falt i alle deler av Norden. Prisfallet i spotmarkedet falt sammen med
prisfall i de finansielle markedene.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_06.pdf