Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Planlegging og etablering av små vannkraftverk
Ansvar:Tor Breen ; Det kgl. selskap for Norges vel
Forfatter:Breen, Tor
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:73 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0641-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.2.003(481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:14
Emneord:Juridiske forhold / Små vannkraftanlegg / Småkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE er de siste årene tilført midler for å støtte FoU-prosjekter med
formål å utvikle teknologi og kunnskap for en mer effektiv utnyttelse av små
vannkraftressurser. Midlene kan også benyttes til FoU-prosjekter innen opprustning
og utvidelse av eksisterende større vannkraftverk, eller til øvrige prosjekter for
bevaring og videreutvikling av norsk vannkraftkompetanse. De fleste prosjektene
som er støttet er utført av konsulenter eller utdanningsinstitusjon (NTNU) på
oppdrag fra NVE. Denne rapporten er en av mange som er et resultat av disse
bevilgningene, og den er ment som et supplement til "Veileder i planlegging, bygging
og drift av små kraftverk" (NVE Veileder 2:2003).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_14.pdf