Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Overvåking av Joasetbergi : dokumentasjon av instrumenteringen på det ustabile fjellparti Joasetbergi i Aurland kommune
Ansvar:forfattere: Lene Kristensen og Tore Bergeng
Forfatter:Kristensen, Lene / Bergeng, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:19 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1701-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2018:48
Emneord:Fjellskred / Instrumentering / Overvåking
Geografiske emneord:Aurland kommune / Joasetbergi
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Joasetbergi ved Stampa, Aurland kommune ble klassifisert som et
høyrisiko fjellskredobjekt i 2016. I sommeren og høsten 2017 ble fjellpartiet instrumentert for permanent overvåking av bevegelser. Denne rapporten beskriver Joasetbergi, overvåkningsløsningen, instrumentlokasjoner og varslingsrutiner.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_48.pdf