Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flisa-Arneberg flomverk (VV 5336, VV 8968) og pumpestasjonene Nesevja (VV 5336), Langblekka/Kvesetevja (VV 5336B) og Arneber (VV 8545), Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen ... [et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:84 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1675-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:22
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Flisa-Arneberg flomverk i Åsnes kommune. Verket består av to hovedverk, og et sekundærverk i nedstrøms ende. Det er tre pumpestasjoner knyttet til flomverket. Verket beskytter et areal på 2,9 km2 med 34 bygg, hvorav 7 er bolighus.Flomverket har behov for oppgradering med heving av krone og reparasjon av indre erosjon.

Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_22.pdf