Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Undersøkelse og vurdering av nødstrømsberedskapen i Norge
Ansvar:John G. Martinsen (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:12 s. + 2 vedlegg - tab.
Klassenummer:621.311
Serie:NVE Rapport ; 1998:15
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Nødstrømsberedskap / Strømforsyning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Viktige sammfunnsfunksjoner er blitt mer og mer avhengige av en stabil strømforsyning. Praktisk talt alt stanser om strømmen blir borte. Det kan synes som om vi har gjort oss for avhengige av en avbruddsfri kraftforsyning, særlig sett på bakgrunn av de senere års mange tilfelle av omfattende strømbrudd. Anskaffelse og planlagt bruk av reserveforsyning er viktige tiltak for å styrke beredskapen mot uforutsette avbrudd. Arbeidsgruppen har undersøkt nødstrømsberedskapen i 9 av landets fylker.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: