Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oversikt over vedtak og utvalgte saker : tariffer og vilkår for overføring av kraft 2012
Ansvar:forfatter: Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:1 b. (flere pag.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0889-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1.008/.009"2012"(481) / 621.316.003"2012"(481) / 351.824.11"2012"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:20
Emneord:Elektrisitetstariffer / Elektrisk kraftoverføring / Overføringstariffer / Retningslinjer / Tariffer / Tvistemål / Vedtekter
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet omhandler en oversikt over vedtak og utvalgte
saker vedrørende tariffer og vilkår for overføring av kraft i 2012. Dokumentet inneholder også en historisk oversikt over vedtak fra 1991 til 31.12.2012 som er blitt behandlet etter energilovforskriften § 9-2 og forskrift: om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 13-5, samt statistiske opplysninger om vedtakene i 2012
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_20.pdf