Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges vannbalanse i TWh basert på HBV-modeller : statistikk og variasjoner 1958-2012
Ansvar:forfatter: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1018-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.06"1958/2012"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:66
Emneord:Energitilsig / HBV-modeller / Hydrologiske metoder / Vannbalanse
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Midlere nyttbart tilsig og nedbøreenergi for det norske
vannkraftsystemet er beregnet til 130 TWh/ år. Det er beregnet en forskjell på 80 TWh nedbørenergi mellom det tørreste og våteste året, mens nyttbart tilsig har variert med 75 TWh. I perioden 1958-2012 har det vært en gjennomsnittlig økning av tilsiget, men for de senere årene er det en fallende trend. Det siste «tørråret» var i 2010. For snømagasin er det beregnet en forskjell tilsvarende 50 TWh mellom året med minst og mest snø, og i mark- og grunnvann er det beregnet en maksimal variasjon av vanninnhold tilsvarende 16 TWh
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_66.pdf