Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i forskrift om systemansvaret : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Ragnhild Nordeng ; forfattere: Christina Sepúlveda ... [et al.]
Forfatter:Sepúlveda, Christina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:64 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1709-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2018:56
Emneord:Forskrifter / Kraftsystemer / Leveringskvalitet / Regulering / Retningslinjer / Systemansvar / Systemansvarlig
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Christina Sepúlveda, Lars Varden, Astrid Ånestad, Camilla Aabakken,
Jonas Bøe, Sigrun Mindeberg og Ragnhild Nordeng
Innhold:Sammendrag: Forskrift om systemansvar i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) regulerer ansvar og plikter i tilknytning til utøvelsen av systemansvaret i det norske kraftsystemet. Statnett SF er gjennom konsesjon utpekt som systemansvarlig nettselskap. Som systemansvarlig plikter Statnett å sørge for at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og produksjon, og koordinere aktørene i kraftsystemet.

Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende
leveringskvalitet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for
samfunnet som helhet. Det er gjort endringer i §§ 5, 6, 8, 14a, 21, 22 og 28 og ny § 28a om retningslinjer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_56.pdf