Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomfrekvensanalyser for Vestlandet
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:15 s. - fig.
Klassenummer:556.166(481-15)
Serie:NVE Rapport ; 1995:3
Emneord:Flom / Flomfrekvens
Innhold:Det er utført flomfrekvensanalyse for 34 avløpsstasjoner på Vestlandet. Resultatenefra disse flomfrekvensanalyser for deler av Vestlandet kan benyttes i forbindelse med forskjellige typer av flomberegninger i landsdelen. Ved flomberegning med annen metodikk, f.eks. ut fra nedbørdata og bruk av en hydrologisk modell, kan rimeligheten av av resultatene kontrolleres mot hva flomfrekvensanalysene tilsier at flomstørrelsene bør være. Ved enkelte flomberegninger kan det kanskje være tilstrekkelig å ta utgangspunkt i flomfrekvensanalysenes resultater direkte. Det er store variasjoner i spesifikke flomstørrelser på Vestlandet, både avhengig av feltenes beliggenhet og feltenes karakter. Enhver vurdering av beregnede flomstørrelsers rimelighet i forhold til resultatene fra flomfrekvensanalysene, krever at man tar i betraktning forskjeller og likheter når det gjelder de enkelte felts karakter og beliggenhet. I grove trkk ga flomfrekvensanalysene følgende resultater: Årsfommer har middelflomverdier mellom 800-15
00 l/s*km2, og forholdstall Q1000/QM mellom 2.4-3.3, med 2.9 som gjennomsnitt. Vårflommer (januar-juli) har middelflomverdier mellom 340-550 l/s*km2 og forholdstall Q1000/QM mellom 2.0-3.0, med 2.3 som gjennomsnitt. Høstflommer (august-desember) har middelflomverdier mellom 400-800 l/s*km2, og forholdstall Q1000/QM mellom 2.0-4.2, med 3.1 som gjennomsnitt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_03.pdf