Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 1. kvartal 2004
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfatter: Christian Johan Giswold ... [et al.]
Forfatter:Giswold, Christian Johan / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:56 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0504-0
Klassenummer:338.5:621.31(48)
Serie:NVE Rapport ; 2004:5
Emneord:Elektrisk kraft / Kraftforbruk / Krafthandel / Kraftproduksjon / Magasiner / Priser / Tilsig
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Christian Johan Giswold, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Øystein
Mørk, Nils Spjeldnæs og Kari Ekelund Thørud
Sammendrag: Kraftprisene har vært stabile i første kvartal i år og langt lavere enn i
fjor. Spotprisen har i perioden vært 24,9 øre/kWh, mens tilsvarende pris i fjor var 60
prosent høyere. Også sluttbrukerprisene har vært betydelig lavere i år. Prisfallet er
en av grunnene til at forbruket har økt i første kvartal, viser NVEs nye
kvartalsrapport. Det norske kraftforbruket var 2,7 TWh, eller 8,2 prosent høyere
enn i samme kvartal i fjor. Forbruket i første kvartal er dermed tilbake på samme nivå
som i 2002. Størst økning har det vært i forbruket i den kraftintensive industrien der
forbruket gjennom første kvartal har vært 1,1 TWh høyere enn i tilsvarende kvartal i
fjor. Alminnelig forsyning står for 1 TWh av forbruksøkningen eller 3,8 prosent.
Elektrokjelforbruket har økt med 0,7 TWh og er dermed mer enn doblet fra i fjor.
Spotprisene i Norge har i første kvartal vært høyere enn i de andre nordiske
landene. Dette har ført til norsk import av kraft. I sum gjennom første kvartal har
den norske nettoimporten vært på 2,3 TWh. Kraftmarkedet har i første kvartal vært
preget av lav magasinfylling. Årsaken er først og fremst lav fyllingsgrad i norske
vannmagasiner ved inngangen til 2004. Nedbøren som har kommet og som kan
anvendes til kraftproduksjon, har vært 25 prosent lavere enn normalt. Ved
inngangen til kvartalet var det mer snø enn normalt. Lite nedbør og snøsmelting førte
til at snømagasinene var 10 prosent under normalt ved utgangen av kvartalet. Til
tross for mindre nedbørenergi enn vanlig har tilsiget til de norske magasinene vært
om lag 10 prosent høyere enn normalt gjennom første kvartal. Tidlig snøsmelting har
bidratt til dette. NVEs nye kvartalsrapport inneholder også to temaartikler, en om
strukturendringene i kraftbransjen og en artikkel som omhandler inntekter knyttet til
internasjonale overføringskabler for elektrisk kraft.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_05.pdf