Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimatilpasning i kraftforsyningen : status 2012 : hvor står vi nå?
Ansvar:redaktør & forfatter: Roger Steen
Forfatter:Steen, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:30 s. - Ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0883-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:15
Emneord:Klimaendringer / Kraftforsyningen
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Klimatilpasning i energiforsyningen - status 2012. Hvor står vi nå?
Innhold:Sammendrag: En kartlegging av nå-status i energiforsyningen når det kommer til forståelse av klimaendringers mulige effekt for egen sektor, behovet for klimatilpasning og motivasjonen til å tilpasse seg endringer i klimaet. Sammenlignet med tilsvarende kartlegging fra 2009
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_15.pdf