Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hvordan beregne ekstremverdier for gitte gjentaksintervaller? : naturfareprosjektet : delprosjekt. 3.1 : manual for å beregne returverdier av nedbør for ulike gjentaksintervaller (for ikke-statistikker)
Ansvar:redaktør: Galina Ragulina ; forfattere: Galina Ragulina, Andrea Taurisano
Forfatter:Ragulina, Galina / Taurisano, Andrea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0970-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.577.2.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:22
Emneord:Ekstremanalyse / Gjentaksintervall / Nedbør
Geografiske emneord:Sørlandet / Telemark / Vestlandet
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer elementer av ekstremverditeorien, vurderer
ulike modeller (distribusjoner) for beregning av ekstremverdier, og foreslår ”best praksis” for beregning av nedbørsverdier for store gjentaksintervaller som har betydning for skredfarekartlegging under norske forhold
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
3.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_22.pdf