Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Terskelstudier for utløsning av jordskred i Norge : oppsummering av hydrometeorologiske terskelstudier ved NVE i perioden 2009 til 2013
Ansvar:forfatter: Søren Boje, Hervé Colleuille og Graziella Devoli
Forfatter:Boje, Søren / Colleuille, Hervé / Devoli, Graziella
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:56 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0992-1 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:614.872(481) / 624.131.54:551.579.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:43
Emneord:Beredskapsplanlegging / Hydrometeorologi / Skredfare / Terskelverdier
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I perioden 2009-2013 har det blitt utført tre NVE-prosjekter om
terskler for utløsning av jordskred i Norge. Prosjektene er basert på statistiske analyser av hydrometeorologiske variabler simulert ved den hydrologiske HBV-modellen på dager med og uten jordskred
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_43.pdf