Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vann- og energiforvaltning : glimt fra NVEs historie
Ansvar:forfatter: Per Einar Faugli
Forfatter:Faugli, Per Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:99 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0813-9 / 1501-2832
Klassenummer:351.79(481)(09) / 351.824.11(481)(09)
Serie:NVE Rapport ; 2012:26
Emneord:Historie / Norges vassdrags- og energidirektorat / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) ble grunnlagt i 1921. Men forløperen til NVE kan følges tilbake til 1804, og bruken av våre vassdrag er omtalt i våre eldste lover fra rundt år 1000. I 2003 utga NVE heftet ”Vannveier og
kraftlinjer – en innføring i NVEs historie” med Gunleiv Hadland som hovedansvarlig.
Interessen for vår forvaltningshistorie har i det siste tiåret vært sterkt økende. Det har derfor lenge vært et ønske om å oppdatere og utvide dette heftet. Dette er bakgrunnen for utarbeidelse av publikasjonen ”Vassdrags- og energiforvaltning
– glimt fra NVEs historie”. Innholdet er mer omfattende både faglig og lilustrasjonsmessig enn i den forrige utgaven
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_26.pdf