Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Rekalibrering av flomvarslingas HBV-modeller med inndata fra seNorge, versjon 2.0
Ansvar:forfattere: Gusong Ruan og Elin Langsholt
Forfatter:Ruan, Gusong / Langsholt, Elin Gerd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:37 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1624-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01
Serie:NVE Rapport ; 2017:71
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller
Note:Publikasjonen forekommer kun elektronisk.
Har bibliografi.
Innhold:Sammendrag: Flomvarslingstjenestens HBV-modeller er rekalibrert. Inndata til de rekalibrerte modellene er gjennomsnittlig nedbør og temperatur for hver av 10 høydesoner i nedbørfeltet. Klimadataene leses fra seNorge-griddet, versjon 2.0, som ble tatt i bruk i 2016, og som gir et bedre bilde av nedbør- og temperaturvariasjonen med høyden enn versjon 1.1, som ble brukt tidligere. En forbedring av vannføringssimuleringene kan ses i de aller fleste modellfelt.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_71.pdf