Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flom- og skredhendelsen Frida på Sørlandet 2012 : naturfareprosjektet : delprosjekt 5.3 hendelser og kostnader
Ansvar:redaktør: Maria Hetland Olsen ; forfattere: Olsen, M.H. ... [et al.]
Forfatter:Olsen, Maria Hetland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:60 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1176-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2015:124
Emneord:Flommer / Samfunnsøkonomi / Skader
Geografiske emneord:Nedre Eiker kommune / Øvre Eiker kommune / Åmot kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Olsen, M.H., Hopland, A.A., Myrabø, S., Viréhn, P., Glad,A.A., Almenningen, O.E., Traae, E.,
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin
helhet når man skal finne årsaken til skadene. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie og redusere skadeomfanget under flomhendelser. Samfunnsøkonomiske analyser har vist at det er stor lønnsomhet i forebyggende tiltak, og for å gjennomføre gode og fungerende tiltak er det viktig med riktig fagkunnskap
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_124.pdf