Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Strand kommune
Ansvar:forfatter: Kalle Kronholm
Forfatter:Kronholm, Kalle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:80 s. + vedlegg - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(482.2)
Serie:NVE Rapport ; 2018:47
Emneord:Flomskred / Jordskred / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Strand kommune
Note:Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte områder i Strand kommune, Rogaland fylke.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_47.pdf