Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erfaringer fra ekstremværet Urd
Ansvar:forfatter: Hege Sveaas Fadum
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1620-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.315:551.55(481-13)
Serie:NVE Rapport ; 2017:67
Emneord:Kraftforsyning / Kraftsystemer / Strømbrudd / Uvær
Geografiske emneord:Sør-Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Uværet Urd som traff store deler av Sør-Norge 26. desember 2016 medførte ca. 374 feil i kraftsystemet hos 48 nettselskap. Uværet gjorde noe skade i regionalnettet, men mest distribusjonsnettet, inkludert en del i lavspenningsnettet. Trefall på kraftledninger var den viktigste årsaken til driftsforstyrrelsene som oppsto. Totale kostnader på grunn av Urd var ca. 37 millioner kroner. Av dette utgjør avbruddskostnader 23,4 millioner kroner. Om lag 198 500 sluttbrukere ble berørt av avbrudd, 47,5 % av disse opplevde avbrudd i under en time, mens 45,6 % fikk tilbake elektrisiteten innen seks timer. 735 sluttbrukere var uten elektrisitet i over ett døgn
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_67.pdf