Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Pumpekraft i Noreg : kostnadar og utsikter til potensial
Ansvar:redaktør: Håvard Hamnaberg ; forfattarar: Håvard Hamnaberg og Vattenfall Power Consultant
Forfatter:Hamnaberg, Håvard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:1 b.(flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0767-5 / 1501-2832
Klassenummer:620.92(481) / 621.221.4.003/.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:22
Emneord:Fornybar energi / Kraftpotensial / Kraftutbygging / Pumpekraftverk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Pumpekraftverk har også lenge vore brukt for å regulere produksjon
i høve variasjonar i forbruket, men det er førebels ingen pumpekraftverk i Noreg
som er bygd for å regulere på kort sikt. For å styrke kunnskapen om moglegheitene
for å etablere pumpekraftverk i Noreg har NVE difor fått gjort ein studie av korleis
pumpekraftverk kan utformast og kva det kostar å bygge pumpekraftverk mellom
allereie eksisterande magasin. Ein kan ikkje berre basert på kostnadar og utforming
slutte noko om potensialet for pumpekraftverk i Noreg, men det er ein start på eit
arbeid som kanskje kan gjere det lettare å vurdere i kva grad dette kan vere muleg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_22.pdf