Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Rymoen-Roverud flomverk (VV 7294) og Rymoen og Roverud pumpestasjoner (VV 7294), Kongsvinger kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:71 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1676-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:23
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Kongsvinger kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Rymoen-Roverud flomverk med 2 pumpestasjoner i Kongsvinger kommune. Flomverket er ca. 3,4 km langt og beskytter et område på 2,4 km2, omfattende 69 bolighus og et sykehjem. Flomverket er i god stand, men har en lavere høyde i sørlig ende (ca. 500 m). Pumpestasjonene har behov for utbedringer og oppgraderinger.


Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_23.pdf