Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Årsrapport 2014 for Norges vassdrags- og energidirektorat
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:62 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1082-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.31"2014"(481)(05) / 35:[556.1/.5+620.9"2014"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:35
Emneord:Kraftforsyning / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vassdragsforvaltning / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Årsrapport 2014 for Norges vassdrags- og energidirektorat. Levert til
Olje- og energidepartementet 2. mars 2015
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_35.pdf