Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Opprustning av kraftnettet for å redusere energitapet
Ansvar:redaktør: Stig Haugen ; forfattere: Stig Haugen, Carl-Petter Haugland, Lisbeth Vingås, Arne Johnsen-Solløs
Forfatter:Haugen, Stig / Haugland, Carl-Petter / Vingås, Lisbeth / Johnsen-Solløs, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:49 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0495-8
Klassenummer:621.311.1.004.183(481) / 621.316.004.183(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:1
Emneord:Elektrisk kraftoverføring / Elektriske fordelingsnett / Energitap / Kraftdistribusjon / Kraftnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: I denne rapporten er det sett på historisk utvikling av energitap og
tapskostnader i elektrisitetsnettet i forhold til hvordan investeringene i kraftnettet
har utviklet seg. Videre er det sett på hvilke elementer NVE vurderer ifbm.
konsesjonsbehandling av nettanlegg. Det er gitt en beskrivelse av dagens
inntektsrammeregulering og kort omtalt NVEs målsetting tilknyttet økonomisk
regulering fra og med 2007. Det er sett på mulig investeringsutvikling for de ulike
nettnivåene og behovet for og eventuelle virkemidler for å styrke insentivene til
opprustning av nettet og redusere energitapet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
4.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_01.pdf