Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Ålesund kommune
Ansvar:forfattere: Ole Håvard Barstad, Sverre Hagen, Mariia Pihlainen
Forfatter:Barstad, Ole Håvard / Hagen, Sverre / Pihlainen, Mariia
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[108] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1606-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2017:53
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Ålesund kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har utført detaljert faresonekartlegging for NVE i utvalgte områder i Ålesund kommune. Følgende områder er kartlagt, og det er utarbeidet faresoner for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000:
 Grimstad-Slotsvik  Myklebust-Sperre  Verpingsvika-Flatholmen  Byparken-Klipra (inkludert ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen)  Sævollen-Korsvika  Skarptegane, Blindheim  Akslen, Emblem  Flatholmen-Gangstøvika
 Stavneset
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_53.pdf