Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Parameterrapport for geoteknisk utredning av kvikkleiresoner i Hvittingfoss og omegn : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: Morten Tveit, Rolf Aasland, Håkon Heyerdahl
Forfatter:Heyerdal, Håkon / Tveit, Morten / red.: Haugen, Ellen Davis / Aasland, Rolf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[109] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1520-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:67
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omhandler parametre for
stabilitetsberegninger i forbindelse med NVEs utredning av faresoner for kvikkleireskred i Hvittingfoss og omegn 2012-2016. Parameterrapporten er skrevet av Rambøll og kvalitetssikret av NGI
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_67.pdf