Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Radarkampanje ved Nordnesfjellet 2014
Ansvar:forfattere: Ingrid Skrede
Forfatter:Skrede, Ingrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:19 s. - il.. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1087-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004.4(234.844)
Serie:NVE Rapport ; 2015:40
Emneord:Beredskapsplanlegging / Fjellskred / Radarmålinger
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer resultat av ei radarkampanje (bakkebasert InSAR) av dei to ustabile fjellpartia Jettan og Indre Nordnes på Nordnesfjellet,
Kåfjord, Troms i 2014
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_40.pdf