Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1635 Haugen, Hvittingfoss : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: Morten Tveit, Rolf Aasland, Håkon Heyerdahl
Forfatter:Heyerdal, Håkon / Tveit, Morten / Haugen, Ellen Davis / Aasland, Rolf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[51] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1523-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:70
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omhandler utredningen av faresone for
kvikkleireskred 1635 Haugen på Hvittingfoss. Avgrensningen av sonen forblir uendret. Det er gjort en fullstendig utredning iht NVEs veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. I sentrumsområdene utenom sonen er det vurdert at det ikke opprettes nye faresoner. Forholdene ut mot Lågen bør likevel vurderes undersøkt nærmere for mulige forekomster av kvikkleire. Hovedrapporten er skrevet av Rambøll og kvalitetssikret av NGI
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_70.pdf