Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftsystem og nettilknytning : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Statnett
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:6, 11 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0847-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:621.311.1.001(261.2) / 621.548:621.315.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:58
Emneord:Fornybare energikilder / Kraftsystemer / Nettilknytning / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Innhold:Sammendrag: Statnett har gjort fagutredning for nett og kraftsystem i forbindelse med NVEs strategiske konsekvensutredning for vurdering av de 15 aktuelle
områdene for Havvind. Arbeidet er gjort ved vurdering av hvert enkelt av de 15 områdene men uten å gjøre dyptgående nett- eller systemanalyser
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_58.pdf